Ønsker dere bistand når dere skal svare på offentlig anbud?

Mange virksomheter kan ha nytte av å levere tjenester til det offentlige.

I dag legges det stor vekt på både pris, kvalitetsystem og at man har et bevisst forhold til miljø.

Anskaffelsesregelverket er detaljert og det er ikke alltid godt å vite om man har svart godt på det som faktisk er utlysningsteksten. Av og til er det små nyanser som skal til før man går seirende ut av en anbudsrunde.

Vi kan tilby en gjennomgang av problemstillinger knyttet til anbudet som akkurat du og din bedrift trenger hjelp til.

Ta kontakt for mer informasjon om dette.