ISO 9001

For virksomheter som deltar i anbudsprosesser og ønsker å dokumentere at man har et velfungerende kvalitetssystem, så er sertifisering i henhold til ISO 9001-standarden et godt valg.

Tilbud om rådgiving fram mot ISO 9001 sertifisering.

Steinar Forshei har lisens som sertifisert revisjonsleder kvalitet ( QLA) og bistår bedrifter fram til sertifsering. Selve sertifiseringen utføres av bedrifter som har egen akkreditering.

Kort om ISO 9001

ISO 9001:2015 er den gjeldende internasjonale standarden for kvalitetssystem. En ISO 9001-sertifisering er et bevis på at din virksomhet jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet. Standarden sier noe om hvordan man skal lede prosesser og blir mer effektiv i det man driver med. ISO 9001 kan brukes av både private og offentlige virksomheter, uavhengig av hvordan virksomheten er organisert, produkt- og tjenestetype, og uavhengig av størrelse.

Standarden er basert på 7 prinsipper for kvalitetsledelse:

  1. Kundefokus
  2. Lederskap
  3. Menneskers engasjement
  4. Prosesstankegang
  5. Forbedring
  6. Bevisbasert beslutningstaking
  7. Relasjonsledelse

Et viktig formål med ISO 9001 sertifisering, er å oppnå økt kundelojalitet og øke gjenkjøpsgraden ved å møte kundenes krav og forventninger. Ved å følge kvalitetssystemet vil virksomheten jobbe smartere og på den måten spare tid, penger og ressurser. Kvalitetssystemet bidrar til å redusere feilproduksjon gjennom å forbedre virksomhetens prosesser og føre til mer effektiv bruk av egne ressurser. Kvalitetsledelse gir virksomheten konkrete verktøy for tydelige og effektive interne prosesser, som har til hensikt å engasjere og motivere egne medarbeidere. I følge Standard Norge er mer enn 1,1 millioner ISO-9001-sertifikater utstedt verden over.