ISO 14001 er den internasjonalt anerkjente standarden for miljøledelse.

Standarden er generell og passer for organisasjoner i alle næringer. ISO 14001 viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø.

Standarden er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO) og er basert på to konsepter: kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk. Virksomheten må ha oversikt over hvilke lover og regler innen ytre miljø det er som gjelder og vise hvordan en forholder seg til disse (samsvarserklæring).

Elementer i standarden

Standarden inneholder nøkkelelementene for effektiv miljøledelse. Det kan anvendes både i tjenesteytende sektor og i produksjonsbedrifter. Standarden krever at bedriften utarbeider miljømålsetninger og ledelsessystemene som kreves for å nå slike målsetninger. Standarden krever også at bedriften slutter seg til systemets prosesser, rutiner og virksomheter. Denne standarden skiller seg fra Miljøfyrtårn som har utviklet kriteriesett for ulike bransje. Her må det tilpasses i hvert tilfelle.

Hovedelementene i standarden er:
• Miljøpolitikk
• Planlegging
• Iverksettelse og drift
• Kontroll og utbedring
• Ledelsesevaluering

 

Stadig grønnere

Standarden krever at bedriftene klarlegger alle miljøbelastninger og andre aspekter i den forbindelse, og at de deretter iverksetter tiltak for å utbedre prosedyrene på prioriterte områder. ISO 14001 fastsetter en god praksis for en føre var-politikk for din bedrifts innvirkning på miljøet. Med et ISO 14001-sertifisert ledelsessystem for miljø går du lenger enn til bare å oppfylle regelverket. Ditt fokus blir kontinuerlig forbedringer.

Sertifisering

Sertifisering gjennomføres av en uavhengig 3.part.