Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Tilbud om rådgiving og sertifisering

Steinar Forshei har lisens både som konsulent, hovedkonsulent og sertifisør fra Stiftelsen Miljøfyrtårn og kan bistå virksomheter som ønsker å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

I Norge likestilles ofte Miljøfyrtårn med ISO 14001 For mange virksomheter vil det å bli Miljøfyrtårnsertifisert oppfattes som mindre omfattende enn ISO 14001. Dersom virksomheten ønsker å bli ISO 14001 sertifisert i stedet så bistår vi også med det.

Kort om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn innehar konkrete verktøy som setter virksomheten i stand til å arbeide målrettet med arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

I følge Miljøfyrtårn.no er over 6600 virksomheter sertifisert, og er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn har kriterier tilpasset over 80 ulike bransjer, og benyttes av små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner.

For mer informasjon